سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منیژه قهرودی تالی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم ( دانشگاه خوارزمی)

چکیده:

سنگها در بسیاری از فعالیت های انسانی، اهمیت بنیادی دارند . سنگها منابع اولیه برای ساختمان سازی، راهسازی و سایر امور مهندسی به شمار می روند . بنیاد و پی بسیاری از سازه های انسانی بر سنگها قرار می گیرند . تمام سنگها در معرض فرآیندهای طبیعی هوازدگی قرار می گیرند و عملکرد این فرآیندها به تمام فعالیت هایی که از سنگ به عنوان ماده خام استفاده می کنند، مربوط می شود . تاکنون مطالعه فرایندهای هوازدگی سنگها به صورت مو ردی و توصیفی انجام می شده و نتایج مطالعات به فرمت قابل استفاده برای سایر فعالیتها نبوده است به طوریکه در شرایط حاضر زیان هوازدگی به سازه های انسانی بسیار جدی می باشد و توجه به مطالعات هوازدگی بویژه در داخل شهرها ضروری می باشد . با توجه به ابعاد گسترده هواردگی که پژوهش های متعددی را می طلبد و از طرف دیگر هیچگونه مطالعه هوازدگی به طورجدی در کشور ما انجام نشده است لذا این تحقیق در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ ، شرایط و محیط عملکرد فرایند های هوازدگی را توسط تکنیک های سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روابط تعریف شده توسط ژئومرفولوژیست ها پهنه بندی نموده و به نتایج متعددی رسیده است . از جمله اینکه تنوع شرایط هوازدگی در ایران ، نباز به پژوهش هایی در مقیاس ناحیه ای دارد . پهنه بندی هواردگی در مقیاس فضایی ملی نیز اگر از توزیع متعادل نمونه گیری بهره مند شود می تواند در سیاستگ ذاری ها و برنامه ریزی های کلان مفید واقع شود .