سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فتح الله نادری – کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی و مدرس دانشگاههای ایلام
حاجی کریمی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
بهروز ناصری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

یکی از معضلات اساسی در جهت مدیریت جامع حوزه های آبخیز، مسأله فرسایش و بالتبع آن انتقال رسوبات مناطق بالادست به پایین دست حوزه می باشد. کنترل این معضل نیازمند مطالعات اصولی و تعیین مناطق مستعد فرسایش در جهت مقابله با آن می باشد. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از مدل پسیاک اصلاح شده (MPSIAC) و در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) علاوه بر تعیین میزان فرسایش و رسوب، مناطق مستعد پدیده فرسایش در حوزه آبخیز زنگوان ایلام شناسایی شوند و اقدامات آبخیزداری در جهت اجرای طرحهای حفاظتی و کنترل فرسایش آن صورت گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین میزان فرسایش و تولید رسوب در قسمتهای مرکزی و جنوب شرقی حوزه که منطبق بر دو سازند حساس به فرسایش یعنی آبرفتهای کواترنری و گچساران می باشند. همچنین بر اساس نقشه پتانسیل فرسایش و رسوبدهی، بیش از ۲۵ درصد حوزه دارای پتانسیل بالا به لحاظ تولید رسوب و فرسایش دارد. این حوزه از نظر کلاس فرسایشی هم در کلاس متوسط قرار دارد و میزان رسوب سالانه حوزه ۲۱۸۱۹/۹ متر مکعب در کیلومتر مربع و میزان فرسایش سالانه ۴۶۶۹۸/۴ متر مکعب در کیلومتر مربع برآورد گردید.