سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزانه داروغه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
مهدی بروخیان – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی

چکیده:

امروزه سیلاب وطغیان رودخانه ها ازجمله عوامل بحث برانگیز درسراسر دنیا شده است که تحقیقات گسترده ای دراین زمینه انجام شده و محققان برای رهایی از آن روشهای مختلفی ارایه داده اند مدیریت منابع آب درچنین شرایطی اهمیت می یابد سیل یکی از پدیده هایی است که علاوه برخسارات مالی و جانی موجب هدررفتن حجم زیادی از آب دردسترس می شود پهنه بندی سیلاب از جمله روشهای غیرسازه ای کنترل سیل است که قبل ازوقوع سیل انجام میگیرد دراین مقاله سعی شده به کمک نرم افزار HEC-RASGIS پهنه خطرسیل دردوره بازگشت های مختلف برای رودخانه داغیان دراستان خراسان رضوی شهرستان قوچان مشخص و پیشنهاداتی برای کنترل سیل ارایه شود.