سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مینا سیفی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار دانشگاه گیلان
علیرضا فرومند – کارشناس ارشد سازه های آبی

چکیده:

سیلابدشت ها و مناطق مجاور رودخانه ها یکی از مناطق مناسب برای اجرای فعالیت های صنعتی شهری و خدماتی هستند از سوی دیگر این مناطق همواره درمعرض خطرات ناشی ازوقوع سیلاب ها و خسارات ناشی ازآن میباشند از این رو پیش بینی وضعیت سیل گیری مناطق و تهیه نقشه های گسترش سیلاب نقش مهمی درکاهش خسارت مالی و جانی ناشی ازاین نوع بلایای طبیعی خواهند داشت درتحقیق حاضر وضعیت پهنه سیلاب و نیز تغییرات تنش برشی به عنوان یک شاخص مناسب جهت تعیین محدوده های مستعد فرسایش در بازه ای به طول ۳ کیلومتر از رودخانه دیسام درمحدوده روستای پاشاکی دراستان گیلان موردد بررسی قرارگرفت برای این منظور پس از نقشه برداری ازمحدوده مورد مطالعه هندسه رودخانه با استفاده ازالحاقیه HECGeo-RAS درمحیط GIS تهیه شد سپس جهت شبیه سازی جریانهای سیلاب با دوره بازگشت های ۲و۵و۱۰و۲۵و۵۰و۱۰۰و۲۰۰و۵۰۰ سال از مدل هیدرولیکی HEC-RAS استفاده گردید نتایج نشان داد که سیلابهای بالاتر از ۲ساله منجر به زیرآب رفتن بخشی ازاراضی حاشیه رودخانه خواهد شد.