سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان ملک عباسلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
هومن حاجی کندی – استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکزی
محسن محمودی وانعلیا – مدیرعامل شرکت آبان رود
مسعود وثوق –

چکیده:

مطالعه انواع جریان درمخروط افکنه ها جهت پهنه بندی سیل و تعیین حدبستر و حریم از اهمیت زیادی برخوردار است باتوجه بمحدودیت های مدلهای یک بعدی درتفسیر الگوی جریان دررودخانه های شریانی استفاده ازمدلهای دوبعدی جهت انجام این امر ضروریست دراین تحقیق با استفاده ازمدل CCHE2D مخروط افکنه رودخانه رودان از سرشاخه هاص الی رودخانه میناب دراستان هرمزگان پهنه بندی گردیده است نتایج نشان میدهد که پهنه سیلاب بدست آمده از مدل دوبعدی تطابق زیادی با بستر تعیین شده از بازدیدهای میدانی و عکسهای هوایی داشته درحالیکه نتایج مدل یک بعدی دربخشهای شریانی و مخروط افکنه ای رودخانه غیرقابل اعتماد می باشد.