سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد پورحسین قادی – دانشجویانکارشناسی مهندسی آب
مرتضی حسینی –
مینا سیفی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
علیرضا عمادی –

چکیده:

سیل یکی ازبلایای طبیعی است که باعث خسارت فراوان می شود به منظور تعیین مناطق درخطرسیلاب دررودخانه ها ازنقشه های پهنه بندی سیل استفاده میشود یکی از روشهای تعیین سیلابدشت ها استفاده از مدلهای ریاضی میب اشد که هزینه کم و سرعت و دقت بالایی درمحاسبه پروفیل سطح اب دارد دراین پژوهش با استفاده ازمدل HEC-RAS شبیه سازی و تعیین پهنه سیلاب گیر دررودخانه تجن ایستگاه هیدرومتری کردخیل تا زارم رود به ازای سیلاب با دوره بازگشت های مختلف انجام شده است پس از اجرای مدل مناطق با خطرپذیری کم متوسط و بالا درحاشیه رودخانه تعیین گردید همچنین پیشنهاداتی به منظور کاهش تلفات و خسارات ناشی ازسیل ارایه می گردد.