سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سوده کریمقاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، کارشناس شرکت مهندسی مشاور پورآب فارس
سارا منافی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی اقلیم، شرکت مهندسی مشاور پورآب ف

چکیده:

استان فارس باتوجه به پراکنش واحدهای زمین شناسی حساس به زمین لغزش درآن یکی از استان های پرخطر از این دیدگاه محسوب می گردد که همه ساله شاهد خسارات متعددی در این زمینه است. از میان شهرستان های استان، شهرستان سپیدان باتوجه به محیط کوهستانی و میانگین بارش بیشتر نسبت به سایر شهرستان ها وضعیت ویژه ای ازدیدگاه زمین لغزش دارد. در این مقاله پس از شناسایی زمین لغزش ها براساس فتوژئولوژی عکس های هوایی و عوارض توپوگرافی و بررسی آنها ازلحاظ نوع حرکت، جهت غالب حرکت، نوع فعالیت، مصالح درگیر و عوامل مؤثر در ایجاد زمین لغزش اقدام به ژئورفرنس کردن نقشه ها و رقومی کردن زمین لغزش و تهیه بانک اطلاعاتی در محیط نرم افزار ARCGIS گردید و سپس نقشه پهنه بندی زمین لغزش تهیه گردید. براساس نتایج حاصل در کل گستره طرح، ۲۰۳۷ زمین لغزش شناسایی شد.