سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید خدائیان – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
عارفه دوست محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

زمین لرزه نشانه عدم تعادل پوسته زمین و در نتیجه تغییر و تحولات ژئودینامیکی بعدی آن است . دینامیک درونی منطقه در حال حاضر با حدوث زلزله پدیدار میشود که در این زمینه نشانه های مورفوتکتونیکی متعددی از خود به جای گذاشته است . به همین جهت محدوده شهر سمنان و بویژه بافت شهر قدیم ، علیرغم موقعیت ممتاز اقتصادی ، تاریخی و فرهنگی در مقابل حوادث و بلایای طبیعی آسیب پذیر میباشد. در این مقاله گسل های فعال و لرزه خیز و شواهدی ناشی از پایداری آنها به منظور اعمال تمهیدات لازم در مراحل پیشگویی ، پیش بینی و هشداردهی جهت مصون سازی مراکز مسکونی ، اداری و تأسیسات شهری ، مورد شناسایی قرار گرفته اند.همچنین راهکارهای لازم جهت بهسازی بافت شهر قدیم و کاهش آسیب پذیری آن در برابر خطرات ناشی از زلزله ارائه گردیده است.در نهایت با توجه به وزن دهی شاخص های مؤثر بر زلزله و استفاده از نرم افزار Arc GIS، نقشه پهنه بندی خطر زلزله در محلات شهر سمنان تهیه گردیده است.