سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه زاهدی تجریشی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
روح اله کشت کار – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون مازندران
لیلا خان محمدی – دانشجوی دکترای سازه

چکیده:

دراین مقاله برآورد خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی برای گستره گرگان انجام شد بدین منظور ۲۵ چشمه سطحی زمین لرزه در گستره طرح تعیین شد و کاتالوگ یکنواختی شامل ۱۹ زمین لرزه تاریخی و ۲۷۰ زمین لرزه دستگاهی فراهم گردید سپس با تعیین پارامترهای لرزه خیزی به روش کیکوسلفول ۲۰۰۰ و به کاربردن رابطه کاهندگی آمبراسیز و همکاران ۲۰۰۵ و با استفاده از نرم افزار SeisriskIII مقادیر بیشینه شتاب افقی مورد انتظار برای ۲% ، ۱۰% و ۶۳% احتمال وقوع زلزله در ۵۰ سال در خاکهای نوع I تا III محاسبه شد.