سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خدارحم شفیعی مطلق – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت
محمد مودب – کارشناس ارشد ابهای زیرزمینی

چکیده:

تکنیکهای دورسنجی و سامانه اطلاعات جغرافیایی کاربردهای فراوانی در کشاورزی جنگلداری، اقیانوس شناسی و مطالعات محیطی و غیره دارد این پژوهش با استفاده از تکنیکهای GIS,RS و داده های زمین شناسی، هیدروشیمی، هیدروژئولوژی و مشاهدات صحرایی، جهت تهیه نقشه خطرپذیری شهر دیشموک در جنوب غرب ایران انجام شده است دراین منطقه سازند گچساران به سن میوسن به وسیله رسوبات رسی و مارنی عهدحاضر با ضخامت متفاوت تا ۳۰ متر پوشیده شده است تعداد هشت دهنه چشمه دراین منطقه موجود می باشد که با زهکشی آب زیرزمینی منطقه انحلال سنگ کف قسمتی از شهر را باعث شده اند تهیه نقشه زمین خطر در چنین نواحی مسکونی و کشاورزی مشکل و ضروری است با استفاده از نقشه های ارتفاعی رقومی و اطلاعات هیدروشیمی آب چشمه های منطقه و هیدروژئولوژی منطقه و مشاهدات صحرایی چنین نقشه ای تهیه شده و مدل سه بعدی توصیفی فروچاله های منطقه تهیه شده است لایه های مربوط به پارامترهای زهکشی صخامت ابرفت غلظت یونهای کلرید و سولفات، تراکم فروچاله های قدیمی موقعیت چشمه ها ، در محیط GIS ساخته شد. سپس با همپوشانی لایه های مذکور خطر ریزش فروچاله ها در منطقه با درجات خطر بالا خطر متوسط، خطر پایین و بی خطر نقشه ریسک اماده شد. عواملی مانند زمین لرزه ، افت سطح آب زیرزمینی، ساختمان سازی عبور ماشین های سنگین کشاورزی د رمنطقه خطر بالا و خطر متوسط باعث ناپایداری ریزش سقف ناپایدار غارهای زیرزمینی و تشکیل سینک هولهای منطقه می شوند.