سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید یوسفی – دانشجوی دکتری مهندسی ا کتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامرز دولتی ارده جانی – استاد دانکشده معدن، دانشگاه تهران
منصور ضیایی – استادیار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد کارآموزیان – استادیار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

فعالیت های معدنی اغلب اثرات زیست محیطی قابل توجهی بروی آب های سطحی و زیرزمینی دارند. یکی از مهمترین مشکلات مرتبط با عملیات معدنی، تشکیل زهاب اسیدی معدن است که از اکسیداسیون اکنی های سولفید فلزی، بویژه پیریت ایجاد می شود. این زهاب ها از طریق اسیدی کردن و بالا بردن غلظت فلزات سمی اثرات زیست محیطی جبران ناپذیری بر طبیعت می گذارند. جهت ارزیابی پتانسیل خطر تولید زهاب اسیدی در معادن، استفاده از پهنه بندی پراکندگی عناصر سمی در محیط GIS یک راهکار جدید است که توسط سرویدا و همکاران در سال ۲۰۰۸ معرفی شد. بر این اساس پهنه بندی خطر آلودگی عناصر سمی در دمپ های معدنی تنه از طریق پراکندگی غلظت عناصر سمی، قابل ارزیابی نمی باشد، بلکه همزمان باید به قابلیت تولید و خنثی سازی اسید هم توجه شود. در این مقاله سعی بر این است با معرفی روش سرویدا و بحث در مورد مزایا و معایب آن، پیشنهاداتی برای پیشرفت روش ارائه شود. بی شک کاربرد این روش در محیط GIS کیفیت اطلاعات خروجی برای پایش آلودگی های زیست محیطی زهاب اسیدی را ارتقا می دهد.