سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی مهدی نسب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
علی یاری – رئیس اداره محیط زیست شهرستان پلدختر

چکیده:

پدیده گردوغبار یکی ا زمهمترین مخاطرات طبیعی چندسال اخیر غرب کشور می باشد که بسیاری از مکانیزم های اجتماعی اقتصادی و حتی اداری این منطقه را دچار اختلال کردها ست دراین پژوهش براساس داده های سالانه روزهای گردوغباری وروزهای پدیده ایستگاه سینوپتیک استان لرستان به پهنه بندی روزهای گردوغباری براساس مکانی پرداخته شده است داده های مورد استفاده دراین پژوهش دربازه زمانی ۲۰۰۰-۲۰۰۵ میلادی بوده است درمحیط EXCEL به ترسیم نمودارهای فراوانی ایستگاه درسالهای مورد بررسی و سپس درمحیط arc gis به ترسیم نقشه های پهنه بندی فراوانی گردوغبار پرداخته گردیده است دراین بررسی ایستگاه سینوپتیک خرم آباد با میانگین ۲۵/۱۷ بیشترین تعدادروزهای گردوغباری و ایستگاه کوهدشت با میانگین ۱۳/۶۷ کمترین تعدادروزهای گردوغباری را دراستان لرستان دارا بوده اند و سال ۲۰۰۳ بیشترین فراوانی گردوغبار و سال ۲۰۰۱ کمترین روزهای گردوغباری را داشته ایم