سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی فتاحی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه سنجش از دور و gis
کاظم رنگزن – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
عظیم صابری – کارشنسا ارشد گروه سنجش ازدور و gis
علی اسفندیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی ازمهمترین مباحث درمطالعات اقلیم به ویژه محیطهای مسکونی و ساختمانها معماریهای متناسب با اقلیم و برنامه ریزی های جهت مصرف بهینه انرژی به خصوص مساله سرد کردن آنها دردوره های گرم سال برای رسیدن به حدود آسایش گرمایی انسان است برای محاسبه مقدارنیاز دریک دوره معین N روزه به درجه – روزهای سرمایش که به CDD ( Cooling Degree – Day موسوم است از میانگین دمای روزانه و آستانه دمایی استفاده می شود منطقه خوزستان درجنوب غربی کشور واقع گردیده و با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی استان خوزستان و همچنین جمعیت ساکن دراین منطقه نیاز به مقادیرزیادی انرژی جهت سرد کردن محیط مسکونی وجود دارد دراین گزارش درجه – روزهای نیاز به سرمایش ماهانه و سالانه برای ایستگاه های منطقه مورد مطالعه محاسبه و سپس اقدام به پردازش داده ها درمحیط GIS گردید و نهایتا نقشه های پهنه بندی درجه – روزهای نیاز به سرمایش سالانه و ماهانه مدلسازی و ترسیم شده اند. نتایج نشان داد که شهرهای شوشتر مسجدسلیمان و رامهرمز بیشترین نیاز به سرمایش را درماه های مه تا اکتبر را دارند.