سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریبا اسفندیاری درآباد – دکترای ژئومورفولوژی
سید اقبال هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی

چکیده:

ازجمله مخاطرات محیطی که جان و مال انسان ها را تهدید می کند ناپایداری های دامنه ای است ازجمله این دامنه های ناپایدار می توان به دامنه های مشرف برشهرستان پاوه اشاره کرد که درسالهای گذشته با تلفات جانی نیز همراه بودها ست باتوجه به مطالعات میدانی انجام شده کاملا مشهود است که این دامنه های ناپایدار پتانسیل ایجاد خطر جانی و مالی را دارند دراین تحقیق سعی براین است که با استفاده ازروش آنبالاگان ابتدا عوامل موثر درناپایداری دامنه ها همچون شیب، لیتولوژی کاربری اراضی پوشش گیاهی جریانات آبی و غیره را شناسایی کرده و با امتیاز دادن به هریک از فاکتورها عوامل موثر را شناسایی کرده و درنهایت با استفاده از نرم افزار gis نقشه مناطق خطر و درنهایت نقشه پهنه بندی لغزش تهیه گردد.