سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی رهگذر – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اصفهان
علی اکبر عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله

چکیده:

عدم شناسایی دقیق گسلهای فعال د رپوسته ایران تا قبل از زمین لرزه های مخرب مانند گسل مسبب زمین لرزه طبس و همچنین دوره بازگشت نسبتا طولانی زمین لرزه های مخرب مشابه زمین لرزه بم ما را بران می دارد که دقت نظر بیشتری در ایمن بودن مناطق مختلف داشته باشیم. از طرفی با توجه به سابقه لرزه خیزی تاریخی در گستره استانهای خوزستان و چهار محال و بختیاری و لرستان و فعالیت های گسل های فعال چون زاگرس اصلی مسجد سلیمان و رامهرمز و … همچنین توزیع زمین لرزه ها ما را بر آن داشت که ضمن شناسایی گسلهای فعال منطقه مطالعه ای تحت عنوان تهیه حداکثر شتاب برسنگ بستر PGA و طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر مسجد سلیمان انجام دهیم که در آن بیشینه شتاب روی سنگ بستر PGA به روش تحلیل احتمالاتی خطر زمین لرزه برای نقاط مختلف شهر مسجد سلیمان تهیه گردیده است.