سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا کریمی – لیسانس زمین شناسی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی- دانشگاه شیراز
سیف الله امین – استاد بخش مهندسی آب- دانشگاه شیراز

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی پهنه بندی فرسایش در حوضه سد سیوند ایران بوسیله تصاویر ماهواره انجام شد. در این تحقیق تصاویر ماهواره سال ۱۹۸۷ و ۲۰۱۰ میلادی بوسیله RS پردازش و نقشه کاربری از زمین در فاصله زمانی ۲۳ سال تعیین و مقایسه نوع استفاده از زمین در طول این مدت در مدل ICONA محاسبه و تعیین گردید. در این مدل ۵ شاخص ارزیابی (نقشه زمین شناسی،نقشه شیب ،نقشه پتانسیل اولیه فرسایش ،نقشه پوشش گیاهی و نقشه کاربری )در چهار مرحله تعیین(زمستان و تابستان ۲۰۱۰ ) و(زمستان و تابستان ۱۹۸۷ ) تعیین و این مدل در ۴ مرحله ذکر شده اجرا گردید.نتایج نشان داد که شاخص اساسی در افزایش میزان فرسایش در طول این ۲۳ سال نوع استفاده مردم در بالا دست حوضه سد بوده است.بنابراین چون مدت زیادی از طول عمر سد نگذشته توانستیم مکان های بحرانی از نظر فرسایش را در حوضه سد شناسایی و برنامه مدیریتی برای آن تعیین و پیشنهاد کنیم.