سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کریم سلیمانی – دانشیار مرکز GIS دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

سیل یکی از حوادث طبیعی می باشد که هر ساله موجب خسارات جانی و مالی در نقاط مختلف ایران می گردد. درطی چند دهه اخیر بروز سیلابهای متعدد در استان مازندران موجب مرگ شماری از مردم و تخریب منازل، تاسیسات، باغات و مزارع گشته است. دشتهای سیلابی شامل اراضی حاصلخیزی می باشد که در معرض خطر سیلابها قرار دارند. برای مهار و تعدیل خطر سیلاب روشهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها روش پهنه بندی سیلاب می باشد. نقشه های پهنه بندی سیلاب در مطالعات مدیریت دشتهای سیلابی کاربرد وسیعی دارند. یکی از مهمترین کاربردهای نقشه های پهنه بندی سیل، تعیین حدود گذرکاه سیل و اراضی سیل گیر حاشیه می باشد. در این مطالعه سعی گردید تا با استفاده از داده های هیدرومتریک و برداشت زمینی از مقاطع مختلف رودخانه به پهنه بندی خطر سیل در حوضه هراز با دوره های مختلف پرداخته شود. هدف از این مطالعه شبیه سازی رفتار هیدرولوژیکی رودخانه هراز، تعیین پهنه های سیل در دوره های بازگشت مختلف به منظور حفظ زمینهای مجاور رودخانه هراز و کاهش فرسایش در کناره ها و بستر رودخانه و همچنین کاهش احتمال وقوع سیلاب می باشد.