سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمود فاطمی عقدا – دانشیار، دانشگاه تربیت معلم تهران
وحید باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم تهران
محمدامین عطارنصرتی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

در این مقاله یکی از روش های جدید پهنه بندی خطر زمین لغزش های ناشی از زلزله برای پیش بینی این نوع از زمین لغزش ها مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور محدوده تحت تأثیر زلزله رودبار- منجیل (سال ۱۳۶۹ ) جهت منطقه الگو انتخاب شده است. در این روش که روش محاسبه با واژه هاComputing with words)نامیده می شود، سیستم های منطق فازی بکار گرفته شده است. محاسبه با واژه ها روشی برای پیشرفت مدل سازی خطر زمین لغزش های ناشی از زلزله در مقیاس منطقهای فراهم می کند، که در واقع روشی حد فاصل برای تبدیل و استفاده از زبان گفتاری انسان به جای اعداد در محاسبات و استدلال است. ابتدا اطلاعات لازم شامل فاصله از به هم ریختگی، رده مقاومتی زمین، رطوبت، شدتزلزله، زاویه شیب، ارتفاع دامنه، عمق خاک، ناهمواری دامنه و پوشش گیاهی با استفاده از عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای LANDSAT نقشه های زمینشناسی و توپوگرافی، و بازدیدهای محلی از منطقه مورد مطالعه جمع آوری شده است. این داده ها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی رقومی و وزن دهی شده اند و سپس با استفاده از برنامهCAMEL میزان خطر و تراکم زمین لغزش های ناشی از زلزله محاسبه گردیده است. در نهایت مقایسه زمین لغزش های پیش بینی شده با استفاده از روش مذکور و زمین لغزش های رخ داده ناشی از زلزله رودبار- منجیل انجام گرفته است.