سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهر فرهادی نژاد – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
سلمان سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا لشکری پور – استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد غفوری – استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

حوضه آبریز کشوری با مساحت ۳۴۴/۹۱ کیلومتر مربع در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر خرم آباد در استان لرستا ندرتقسیم بندی زمین ساخت و حوضه های قدیمی ایران جزء زاگرس چین خورده قرار می گیرد و با توجه به نوع سازند های زمین شناسی، وضعیت توپوگرافی و وسعت آن، این حوضه از پتانسیل لغزش برخوردار بوده و از نظر لغزشی ناپایدار است. دراین مقاله ضمن بررسی لغزش های حوضه، برای پهنه بندی زمین لغزش ها از روش ها ی مورا – وارسون و نیلسن اصلاح شده استفاده شده است، بدین منظور ضمن بازدیدهای صحرایی و استفاده از نقشه ها و اطلاعاتمختلف و سپس از تلفیق این اطلاعات نقشه زمین لغزشی حوضه تهیه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده در روش مورا- وارسون حدود ۱۵/۷۷ درصد از وسعت کل حوضه دارای خطر لغزشی بالا و در روش نیلسن اصلاح شده ۲۶/۳۹ درصد از وسعت کل حوضه دارای خطر لغزشی بالا تا بسیار بالا می باشد.