سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی محمد رجبی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
محمدعلی علی آبادی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدمحلات
سمانه سروش – دانشجوی رشته زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

معدن و کارخانه سرب و روی راونج در ۳۰ کیلومتری دلیجان و در مجاورت روستای راونج واقع شده است از آنجایی که فعالیت های معدنی یکی از مهمترین منابع آلوده کننده محیط زیست است بمنظور تعیین میزان آلودگی خاکهای محدوده معدن و روستا با عناصر سنگین پس از انجام مطالعات اولیه ترسیم نقشه آبراهه ها و ایجاد شبکه بندی نمونه برداری از خاک انجام شده و ۳۰ نمونه جهت تعیین مقدار سرب منگنز و آهن به روش ICP آنالیز شدند. سپس به منظور بررسی توزیع و تمرکز عناصر فوق نتایج حاصل مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفته و با استفاده ازنرم افزار Arc GIS نقشه های پهنه بندی خطر و توزیع آلودگی های ناشی ازاین عناصر ترسیم گردید.