سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
غلامرضا لشکری پور – استاددانشگاه فردوسی مشهد
محمد غفوری – استاددانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دشت فامنیت کبودرآهنگ بخشی ازحوضه قره چای واقع درشمال استان همدان است که طی سالهای اخیر دراثربهم ریختن سیستم هیدروژئولوژیکی ووجود سایرشرایط لازم برای وقوع فروچاله ها ۳۶ مورد فروچاله با مکانیسم های مختلف درآن بوقوع پیوسته است درتحقیق حاضر به منظور انجام پهنه بندی خطر فروچاله ها از ۸لایه اطلاعاتی استفاده شدها ست دردرون هرلایه برحسب میزان تاثیر هرفاکتوربروفوع فروچاله به آن فاکتور امتیاز دهی گردید بدین ترتیب که امتیاز بیشتر تعلق گرفته بهرهفاکتور بیانگر تاثیر بیشتر آن فاکتور درایجاد خطر است درنهایت به هرکدام از ۸ لایه برحسب میزان تاثیر آنها بروقوع فروچاله ها ضریب مناسب تعلق گرفت و با همپوشانی این هشت لایه نقشه پهنه بندی خطر فروچاله های منطقهبدست آمد.