سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالحلیم شه بخش مجبور – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
سودابه شه بخش – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

چاه نیمه هادرسیستان منبع تامین آب و عامل مهمی برای ماندگاری مردم دراین منطقه بشمار می روند یکی از مشکلات عمده مخازن چاه نیمه های زابل وقوع زمین لغزشهای متعدد است که خسارت زیادی به باراورده است و باعث تجمع رسوبات دراین مخازن و کاهش حجم بهینه آنها شده است فرایندهای ناپایداری دامنه های مخازن چاه نیمه ها و وقوع حرکات دامنه ای درحالحاضر یکی ازاصلی ترین فرایندهای شکل شناختی دراین حوضه است پهنه بندی شیب مخازن چاه نیمه وتهیه نقشه پهنه بندی با استفاده ازGIS انجام شد.