سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

تقی طاوسی – استادیار اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
الهه پر ماه – دانشجو کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان
بهمن شفیعی – دانشجو کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان و ب

چکیده:

خشکسالی وضعیتی از کمبود بارندگی است که در هر وضعیت اقلیمی ممکن است رخ دهد برخلاف خشکی که پدیده دائمی اقلیم خشک است خشکسالی در مناطق خشک و مرطوب نیز رخ میدهد بنابراین شناسایی الگوی زمانی و مکانی آن ضروری به نظر می رسد از میان شاخصهای خشکسالی شاخص بارندگی استاندار شده به علت سادگی محاسبات استفاده از داده های قابل دسترس بارندگی قابلیت محاسبه بری دوره های متفاوت زمانی و قابلیت استفاده در مقایسه مکانی به عنوان شاخص مناسب به منظور تحلیل خشکسالی از مقبولیت جهانی برخوردار شده است هدف spi اختصاص ارزش عددی به بارندگی می باشد که بتوان نواحی با آب و هوای کاملا متفاوت را باهم مقایسه کرد این پژوهش جهت مطالعه و بررسی خشکسالی ها و تعیین نواحی درمعرض بیشترین خطر خشکسالی صورت گرفته است دراین مطالعه از داده های ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه استفاده شده است ازموینی run test و ماکوس جهت همگنی و کفایت داده ها انجام شد که مقبولیت داده ها توسط این ازمونها تایید شد.