سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرزو نامداری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
زهرا روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

منطقه ی بوشهر به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه ایی که دارد در طول تاریخ همواره مواجه با پدیده ی خشکسالی بوده است ، اماخشکسالی های سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ ابعاد گسترده تر و مخرب تری داشته است. بنابراین ، پژوهش و مطالعه در این زمینه بسیار ضروری می باشد. در این پژوهش از نمایه ی بارش استاندارد شده (SPI) به منظور پهنه بندی خشکسالی در استان بوشهر و ایستگاه های همجوار استفاده شد . پس از جمع آوری داده های ایستگاههای بارش دراستان بوشهر و ایستگاه های همجوار و حذفایستگاههای دارای آمار ناقص ، نقشه پهنه بندی ترسیم شد. در مقاله ی حاضر خشکسالی منطقه ی بوشهر بصورت سالیانه و فصلی با توجه به آمار بارندگی ۱۸ ساله به منظور اینکه همه ی ایستگاهها ، آمار لازم را داشته باشند اتخاذ شد و مورد بررسی قرار گرفت. این نقشه ها ، خشکسالی های متوسط و شدید را بطور عمده در قسمت های غربی استان و خشکسالی های بسیار شدید را در بخش های شرق و شمال شرقی استان و غرب شهرستانبوشهر نشان می دهند . و مناطق دارای خطر بالا را به منظور برنامه ریزی های آتی و اتخاذ سیاست های مدیریتی مشخص می کنند.