سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدکریم زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزاباد
بهرام امیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده:

امروزه خشکسالی به مساله ای جهانی تبدیل شدها ست دنیا سراسیمه و نگران به عمق فاجعه ای که ناشی از عدم برنامه ریزی صحیح در تامین منابع آب است با انبوهی از مسائل و مشکلات ناشی از آن نزدیک میشود تحقیق حاضر درجنوب استان فارس و برای بررسی خصوصیات خشکسالی وانتخاب بهترین شاخص توصیفگر و در نهایت پهنه بندی خشکسالی درسطح جنوبی استان انجام شدها ست برای این منظور از شاخص نمره ZSI Z استفاده گردید. برای این منظور از آمارهای بارش ۳۰ ایستگاه از ایستگاههای باران سنجی و سینوپتیک منطقه جنوبی استان که دارای آمار ۳۰ ساله بودند استفاده گردید. این آمار ۳۰ ساله از سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۶ مورد بررسی قرارگرفتند سپس از میانگین های متحرک ۳٫۵ و ۷ ساله برای تعیین روند تغییرات بارش استفاده شد. و درمرحله آخر با استفاده از شاخص شاخص نمره ZSI Z اقدام به پنه بندی خشکسالی با استفاده از نرم افزار اطلاعات خشکسالی GIS گردید