سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عطا جعفری شالکوهی – دانشجوی دکتری عمران، ژئوتکنیک، عضو هیات علمی و عضو باشگاه پژوهشگران ج
بهروز گتمیری – استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دانشکده فنی مهندسی، گروه عمران
علیرضا عالم زاده – کارشناس ارشد مهندسی عمران، خاک و پی، عضو هیات مدیره مهندسان مشاور دری

چکیده:

بررسی خاک های مسئله دار از آن جهت ضرورت دارد که در بسیاری از کشورها از جمله ایران، به خاک هایی برخورد شده که در وضع عادی مشکلی نداشته و از قابلیت خوبی برخوردارند اما با تغییر برخی پارامترهای محیطی چون رطوبت و تنش، تغییر شکل های مهم و گاهی ناگهانی در این نوع خاک ها پدیدار می شود. این گونه تغییرها می تواند بناهایی را که بر روی آنها ساخته شده اند از حیز انتفاع ساقط کند. خاک های مسالهدار بررسی شده عبارتند از: خاک های متورم شونده یا آماسی، خاک های رمبنده، خاک های واگرا. در راستای این پهنه بندی بانک اطلاعاتی شامل ۲۱۹ گزارش ژئوتکنیک و ۵۸۷ گمانه در منطقه به دست آمد. متعاقباً نقشه پایه ژئوتکنیکی بر اساس اطلاعات زمین شناسی، ژئومرفولوژی،توپوگرافی، شیب، منابع و قابلیت اراضی، عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای ایجاد شد. پهنه ها با توجه به نوع رسوبات، سطح آب زیر زمینی و داده های گمانه ها شامل آزمایش نفوذ استاندارد، طبقه بندی و دانه بندی خاک، حدود اتربرگ، درصد رطوبت، پارامترهای مقاومت برشی خاک و بر اساس روابط تجربی با توجه به مشخصات شناخته شده مکانیکی و ژئوتکنیکی تشخیص داده شدند