سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اعظم عبدالعظیمی – دبیر آموزش و پرورش و دانشجوی دکترای تخصصی اقلیم شناسی از دانشگاه آزاد ا
امیر گندمکار – استاد راهنما ، مدیر گروه معماری و شهرسازی و عضو هیات علمی از دانشگاه آز

چکیده:

همزمان با افزایش جمعیت در دهه های اخیر نیاز به آب سالم و قابل شرب روند صعودی داشته و از سویی منابع آب سطحی نیز با مسئله آلودگی و تغییرات حجمی در طول زمان روبرو هستند، در نتیجه نگاه برنامه ریزان به سوی منابع آب هایزیرزمینی به عنوان منابع حیاتی آب در مناطق خشک ونیمه خشک ، سوق یافته است.بهره برداری بی رویه از سفره های آب زیرزمینی مسئله کمبود آب را دو چندان کرده است. در حالی که مدیریت و کنترل صحیح این منابع می تواند تا حدودیمشکلات کم آبی را بر طرف کند. یکی از راهکارهای مدیریتی منابع آب زیرزمینی، تغذیه مصنوعی آبخوانها و تعیین مناسبترینمکان جهت این مهم است. روند رو به رشد و توسعه شهرستان طبس در سالهای اخیر، استراتژی مدیریت منابع آب زیرزمینی در این منطقه را بیش از پیش ایجاب می کند. هدف از این پژوهش پهنه بندی حوضه آبخیز طبس و مکان یابی مناسبترینپهنه جهت تغذیه آبخوان های زیرزمینی از طریق الگوریتم TOPSIS و تکنیک GIS وبا استفاده از پارامترهای موثر بر تغذیه آبخوان ها است. الگوریتم TOPSIS یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره است که ضمن ترکیب شاخص های کمی و کیفی و نیز وزن دهی متناسب با اهمیت هر معیار، می تواند در انتخاب بهترین گزینه به تصمیم گیران کمک کند