سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی فرداد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران
علی اصغر آل شیخ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالد
فرشاد حکیم پور – دانشگاه تهران، تهران.
علی رضا وفایی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، تهران.

چکیده:

ایران بدلیل شرایط خاص زمین شناسی، توپوگرافی و اقلیمی جزو کشورهای مستعد زمین لغزش است.پدیده زمین لغزش یا رانش یک پدیده طبیعی می باشد و در این راستا مهمترین عامل شناخت مناطق مستعدبا حساسیت بالا برای وقوع زمین لغزش و حرکات توده ای می باشد. تهیه پهنه های خطر و مستعد زمین لغزش از ضروری ترین مسائل شناخت مدیریت و برنامه ریزی های توسعه طبیعی است. وجود عدم قطعیت که ناشی از گنگ بودن، ناکامل بودن و مبهم بودن شرایط و مفاهیم مرتبط با پارامترهای طبیعی ، لزوم استفاده ازروش های فازی را در بررسی ناپایداری های دامنه ای توجیه می کند.زمین لغزش عمدتاً در مناطق کوهستانی اتفاق می افتد ومورفولوژی ناحیه نقش مهمی ایفا می نماید.منطقه مطالعاتی این تحقیق در ناحیه ای کوهستانی مال خلیفه از توابع لردگان قرار دارد. ابتدا اقدام به جمع آوری داده های مکانی زمین لغزش و آماده نمودن لایه ها و تعیین پارامترهای تأثیرگذار جهت استفاده در محیط نرم افزارGISصورت پذیرفت. جهت پردازش و تهیه نقشه خروجی فازی پهنه بندی خطر زمین لغزشاز نرم افزار الحاقی نرم افزار GIS به نام ArcSDM استفاده شده است. نرم افزار مدلسازی، تحلیلی مکانی مذکور با قابلیت تلفیق داده های گردآوری شده و مدلسازی با روش فازی و شبکه عصبی می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که در روش فازی با دخالت نظر کارشناس خبره و انتخاب بهینه عملگر فازی AND جوابی بهینه و منطبق بر محیط طبیعی ارائه می نماید.