سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

نصراله مولایی هشجین – دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
احمد رحیمی – دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
منوچهر آقا هشجین – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
سید توسل اقدسی گهراز – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

گردشگری روستایی امروزه یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری محسوب می شود بطوریکه اغلب گردشگران از انواع تفریحات روستایی و محیط های کشاورزی برخوردار می گردند. بر این اساس گردشگری روستایی می تواند موجب رشد اقتصادی و تنوع فعالیت ها و نیز ایجاد اشتغال و درآمد زایی برای ساکنان روستایی با جذب مازاد نیروی انسانی گردد و خود به یکی از فرصت های توسعه همه جانبه روستایی منجر شود. شرایط محیطی طبیعی همراه با ساختار اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی محیط های روستایی موجب تنوع روستاها و در نهایت خلق جاذبه های متنوع اکوتوریستی و توریسم فرهنگی گردشگری روستایی را به بازدید از این نواحی علاقه مند می سازد. گردشگری روستایی موجب رشد اقتصادی، ایجاد تنوع و ثبات در اشتغال، پویایی تجارت و صنایع، گسترش فرصت هایی برای رشد درآمد بصورت فعالیت های چندگانه ، ایجاد بازرهای جدید برای محصولات کشاورزی و گسترش مبنای یک اقتصاد منطقه ای می شود و در نهایت رغبت بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه گذاری در امر گردشگری به علت کوچک بودن و تنوع و ساده بودن طرح های گردشگری افزایش می دهد. شهرستان خلخال که در جنوبی ترین قسمت استان اردبیل حد فاصل استان های گیلان، زنجان و آذربایجان شرقی قرار گرفته است. دارای قابلیت ها و جاذبه های گردشگری متنوعی می باشد که به نظر می رسد با برنامه ریزی و مدیریت بهینه می توان ضمن جذب گردشگران زیاد به این شهرستان زمینه توسعه گردشگری و توسعه روستاهای شهرستان را فراهم آورد.هدف اصلی تحقیق حاضر، رتبه بندی انواع جاذبه های طبیعی و فرهنگی، روستاهای نمونه، بخشهای سه گانه شهرستان و در نهایت ارائه راهکارهای توسعه گردشگری می باشد.