سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژیدر برنامه ریزی محیطی دانشگاه تربی
عبادالله قلیچی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژیدر برنامه ریزی محیطی دانشگاه تربی
عباسعلی افضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژیدر برنامه ریزی محیطی دانشگاه تربی

چکیده:

اکوتوریسم یکی از مهم ترین فعالیتهای اقتصادی در نقاط مختلف جهان می باشد. اکو توریسم فرصت بسیار مناسبی در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد تا نسبت به چگونگی محافظت از طبیعت و فرهنگهای محلی آگاه شوند. در واقع توسعه اکوتوریسم منجر به ارتقاء فرهنگ استفاده پایدار از منابع طبیعی شده و منجر به کاهش تهدیدات جوامع زیستی می شود. ویژگی های جغرافیایی، تنوع آب و هوایی، تفرجگاه های طبیعی، چشمه ها، سرابها و آبشارهای متعدد از جاذبه های قوی گردشگری استان لرستان محسوب می شود. هدف از این تحقیق بررسی جاذبه های اکوتوریستی استان لرستان به منظور پهنه بندی این جاذبه ها می باشد. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی- تحلیلی و استفاده از نرم افزار Arc GIs جهت انجام کار می باشد. بدین منظور لایه های اطلاعاتی مورد نیاز شامل نقشه های شیب، پوشش گیاهی، سطوح ارتفاعی، رودخانه ها و نقشه آبشار و چشمه های معدنی استان جهت تلفیق و همپوشانی لایه های اطلاعاتی در محیط GIS و پهنه بندی موارد بررسی تعیین گردید. سپس با تلفیق و همپوشانی لایه های اطلاعاتی در محیط GIS، پهنه های مناسب هر کدام از موارد بررسی شده تعیین گردید. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد که ۷۰ درصد از پهنه استان لرستان پتانسیل های لازم برای توسعه انواع فعالیتهای اکوتوریستی می باشد.