سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه ته
یاسر خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه ترب
فرزاد میرزائی قلعه – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت معل

چکیده:

اکوتوریسم یکی از مهم ترین فعالیتهای اقتصادی در نقاط مختلف جهان می باشد. اکو توریسم فرصت بسیار مناسبی در اختیاربازدیدکنندگان قرار می دهد تا نسبت به چگونگی محافظت از طبیعت و فرهنگهای محلی آگاه شوند. در واقع توسعه اکوتوریسم منجر به ارتقاء فرهنگ استفاده پایدار از منابع طبیعی شده و منجر به کاهش تهدیدات جوامع زیستی می شود. ویژگی های جغرافیایی، تفرجگاه های طبیعی، چشمه ها، تالابها و آبشارهای متعدد از جاذبه های قوی اکوتوریسم شهرستان آستارا محسوب می شود. هدف از این تحقیق بررسی توان اکولوژیکی جاذبه های اکو توریستی شهرستان آستارا به منظور پهنه بندی این جاذبه ها می باشد. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی – تحلیلی و استفاده از نرم افزارArc GIS جهت انجام کار می باشد. بدین منظور لایه های اطلاعاتی مورد نیاز شامل نقشه های شیب، پوشش گیاهی، سطوح ارتفاعی، رودخانه ها و نقشه آبشار و چشمه های معدنی استان جهت تلفیق و همپوشانی لایه های اطلاعاتی در محیطGIS و پهنه بندی موارد بررسی تعیین گردید. سپس با تلفیقو همپوشانی لایه های اطلاعاتی در محیطGIS پهنه های مناسب هر کدام از موارد بررسی شده تعیین گردید. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد که ۷۰ درصد از پهنه مورد مطالعه پتانسیل های لازم برای توسعه انواع فعالیت های اکوتوریستی می باشد