سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن احمدی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ؛ تهران
محمد حسن صادقی روش – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تا
طیبه مصباح زاده – دانشجوی دکتری بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
حسام احمدی – دانشجوی دکتری بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده:

این مدل به منظور ارزیابی کارائی ئر منطقه ابوزید آباد کاشان به مساحت ۲۷۲۲۰ هکتار به کار گرفته شد. که نتایج حاصله از کاربرد این مدل حکایت از توانایی بالای آن در ارزیابی و تهیه نقشه شدت بیابانزائی داشت. متوسط وزنی ارزش کمی شدت بیابانزائی برای کل منطقه، ۰/۵۴ بر آورد شد، که د رکلاس بیابانزائی شدید جای می گیرد. ا زکل منطقه مطالعاتی ۲۷۲۲۰ هکتار، ۶۸% آن در کلاس II یا در جه متوسط و ۲/۵% آن در کلاس III یا درجه شدید و ۲۹/۵% آن در کلاس IV یا درجه خیلی شدید قرار گرفته است. همان طور که ملاحظه میشود اثری از بیابانزایی آرام در منطقه دیده نمی شود که این نشان از میزان بالای تخریب در این منطقه دارد.