سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سولماز قهرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، برنامه ریزی محیطی،گروه جغرافیا،دانشگاه پیام

چکیده:

وضعیت آب و هوایی یک منطقه از مهمترین عوامل موثر در جهت جذب گردشگر و یا بالعکس تضعیف آن می باشد. انسان در فضایی که بیشترین درجه آسایش و امکانات بقا را به لحاظ اقلیمی ارائه می دهند. اقلیم، بخش مهمی از ظرفیت گردشگری یک منطقه را به خود اختصاص می دهد. در حقیقت آب و هوا و تنوع به عنوان یک منبع گردشگری مطرح است و اغلب گردشگران در انتخاب محل اقامت به آن توجه دارند. استان فارس با دارا بودن پتانسیل های زیادی در زمینه گردشگری امکان تبدیل شدن به قطب گردشگری را دارا می باشد. در این پزوهش با استفاده از شاخص TCI و همچنین با استفاده از خصوصیات تلفیق و ادغام نقشه های GIS پهنه بندی اقلیم گردشگری این استان صورت پذیرفته است. روش این پژوهش بصورت تحلیل موردی است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که در زمستان و بهار همه قسمت استان توانایی جذب گردشگر را دارا می باشد در تابستان و پاییز نیز قسمت اعظم استان از توانایی بهره مند است