سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
نرجس خدابخش –

چکیده:

امروزه گردشگری به یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی درسراسر جهان تبدیل شده است بی تردید این صنعت درقرن آینده یکی ازمهمترین شاخصهای اقتصادی هرکشوری خواهدبود درطول تاریخ زندگی انسان ها تالاب ها به عنوان اراضی نامناسب بی فایده مضر و بستری برای زندگی وحوش و مامنی برای حشارت ناقل بیماریها شناخته می شدند و یا باتلاقی تصور می شدند که هرکسی درآنها پای بگذارد درکام مرگ فرو می رود تالاب ها بوم ساز های بی نظیری هستند که از لحاظ ویژگیهای بوم شناختی منحصر بفرد بوده و به خوبی ازسایر بوم سازگان های دیگر قابل تفکیک میب اشند شرایط زیست محیطی حاکم برتالاب دسترسی انسان را به آن مشکل و گاهی غیرممکن نموده و به این ترتیب زیباترین جلوه های زیبای طبیعت را بهوجود آورده است از مهمترین کاربری آنها تفرج و توریسم است برخلاف رشد و آگاهی مردم و کشورها نسبت به اهمیت محیطهای طبیعی بویژه تالاب ها هنوزدرک واقعی از اهمیت کارکرد و حساسیت این زیست گاه های حیاتی ومتنوع بسیار پایین است تا جایی که تالاب ها را میتوان شاهکار خلقت به حساب آورد تالاب ها به عنوان غنی ترین اکوسیستم ها دارای بیشترین تنوع زیستی بوده و امروزه به عنوان یکمنبع درآمد مردم محروم محسوب میشوند