سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن آرمش – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچس
عبدالواحد جمالزهی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچس

چکیده:

شناسایی و طبقه بندی نواحی آب وهوایی از اهم مطالعات اقلیم شناسان را تشکیل می دهد که از گذشته دور مرسوم بوده است. تاکنون روش های متعددی جهت طبقه بندی اقلیمی ارائه شده است ولی در غالب این روش ها به علت استفاده از فقط چند پارامتر اقلیمی، نتایج دقت مناسبی ندارد زیرا اثرات عوامل جغرافیایی محلی تأثیر بسزایی در پراکنش نواحی اقلیمی دارد. در این تحقیق از آمار اقیمی ۹ ایستگاه سینوپتیک استان کرمان(۲۵ متغیر اقلیمی و عامل ارتفاع و عرض جغرافیایی) و تکنیک تحلیل عاملی و خوشه ای جهت طبقه بندی اقلیمی استفاده شد. خروجی تحلیل عاملی نشان داد که پنج عامل برودتی – ارتفاعی، بارشی، بادی، تندری و غباری بیش از ۹۶ درصد رفتار آب و هوایی استان کرمان را تبیین کرده اند. انجام تحلیل خوشه ای بر روی این عامل ها وجود ۶ ناحیه آب و هوایی را در استان کرمان نشان داد.