سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خدارحم شفیعی مطلق – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت
محمد مودب – کارشناس ارشد ابهای زیرزمینی

چکیده:

امروزه بخش مهمی از ابهای مورد نیاز بخصوص در کشاورزی و برای مصارف شهری و خانگی از منابع زیرزمینی تامین می شود به همین دلیل بسیاری از ابخوانهای ایران با بیلان منفی مواجه هستند علاوه بر اینها امروزه با افزایش جمعیت کره زمین و توسعه شهرنشینی و به سبب تغییر الگوهای پیشرفت صنعتی و کشاورزی باعث شده است که مسئله الودگی ابها نیز به مشکلات دیگر اضافه گردد لذا استفاده از ابزارهای مناسب جهت مدیریت ابهای زیرزمینی لازم و ضروری به نظر می رسد دراین مقاله با توجه به ویژگیهای هیدرولوژیک و هیدروژئولوژیک ابخوان دشت ایرانشهر اسیب پذیری این ابخوان در برابر عوامل الاینده پهنه بندی شده است برای این منظور از مدل دراستیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور جهت پردازش و تجزیه و تحلیل کیفی ابخوان استفاده شده است. درنهایت با کلاسه بندی نقشه شاخص دراستیک به چهار کلاس بدون ریسک اسیب پذیری کم اسیب پذیری متوسط و اسیب پذیری شدید نقشه اسیب پذیری ابخوان نسبت به الودگی تهیه گردید. از نظر وسعت می توان گفت حدود ۰/۶ درصد از منطقه مورد مطالعه در محدوده بدون ریسک ۴۷ درصد در محدوده اسیب پذیری کم و ۵۲/۴ درصد درم حدوده اسیبپیذیری متوسط قرار میگیرد.