سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه گلی – دانش آموختگان کارشناسی دانشکده منابع طبیعی اردکان، دانشگاه یزد
فریده نوری – دانش آموختگان کارشناسی دانشکده منابع طبیعی اردکان، دانشگاه یزد
روح اله تقی زاده – دانشجوی دکتری علوم خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهر
فرهاد نژادکورکی – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه یزد)

چکیده:

آلودگی صوتی، یکی از معضلات توسعه ی شهرها و شهرنشینی است که ابعاد آن با گذر زمان بیش از پیش نمایان شده و توجه مسئولان ذی ربط و طراحان شهری را به خود مشغول کرده است. همچنین آلودگی صوتی در طولانی مدت باعث حساسیت های عصبی، گرفتگی عضلات، خستگی روحی و جسمی، اضطراب و کاهش راندمان کاری فرد می گردد. لذا اطلاع از تغییرات مکانی میزان تغییرات صدا در محیط های شهری حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه، برای تهیه نقشه آلودگی صوتی شهر یزد از روش کریجینگ و معکوس فاصله استفاده گردید. نتایج نشان داد که روش کریجینگ دارای ریشه مربعات کمتر (۶۴/۲) و دقت بالاتری نسبت به روش معکوس فاصله برای پهنه بندی صدا می باشد لذا با استفاده از این روش و در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی نقشه صوتی شهر یزد تهیه گردید. مهمترین بخش های آلوده شهر به ترتیب بخش های مرکزی و جنوب غربی تشخیص داده شد. این نقشه می تواند در مطالعات بهداشتی شهر و نیز تعیین محل کاربری های حساس شهری نظیر بیمارستان ها و مراکز آموزشی مورد استفاده قرار گیرد