مقاله پهنه بندی کیفی تغییرات فصلی نیترات و آمونیاک در چاههای تامین کننده آب شرب شهرستان بابل با استفاده از سامانه GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۹۳ تا ۳۰۱ منتشر شده است.
نام: پهنه بندی کیفی تغییرات فصلی نیترات و آمونیاک در چاههای تامین کننده آب شرب شهرستان بابل با استفاده از سامانه GIS
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیترات
مقاله آمونیاک
مقاله آب آشامیدنی
مقاله بابل
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: محوی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار ایوب
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: منابع آب های زیر زمینی، بخش مهمی از منابع تامین آب شهری را تشکیل می دهند. یکی از چالش های جدی در راستای تامین و ارتقای سلامت جامعه، افزایش تدریجی میزان نیترات در آب آشامیدنی جوامع مختلف دنیا می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تغییرات فصلی میزان نیترات و آمونیاک در چاه های تامین کننده آب شرب بابل با استفاده از نرم افزار GISدر فصول مختلف سال های۸۹-۱۳۸۸ می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است که بر روی چاه های تامین آب شرب بابل درطول سال های ۸۹-۸۸ انجام-گرفته است. از ۲۰ چاه آب شرب شهر بابل در فصول مختلف، نمونه برداری برطبق روش استاندارد صورت گرفته و در نهایت، ۸۰ نمونه آب مورد آنالیز قرارگرفته است. جهت اندازه گیری مقادیر نیترات و آمونیاک، از دستگاه اسپکترو فتومتر مدل DR2000 و طول موج های ۵۰۰ و ۴۲۵ نانومتراستفاده-شده است. جهت تجزیه و تحلیل کیفی و نوسانات فصلی غلظت نیترات و آمونیاک مکان های مختلف، از سیستم های اطلاعات جغرافیایی، نرم افزار ArcGIS استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داده که بیشترین میزان نیترات در فصل تابستان (۲۳٫۶۸ میلی گرم درلیتر) و کمترین آن در فصل زمستان (۱۴میلی گرم در لیتر) بوده-است. درحالی که بیشترین مقدار آمونیاک در فصل بهار (۰٫۴۳ میلی گرم در لیتر) و کمترین آن در فصل تابستان(۰٫۰۶ میلی گرم در لیتر) به دست آمده است. همچنین نتایج نشان داده که فقط در چاه شماره ۵ واقع در روستای کته پشت سفلی، غلظت نیترات روند افزایش داشته است و در بقیه چاه ها، داده ها به ترتیب روند افزایشی و کاهشی در غلظت نیترات و آمونیاک نشان داده اند.
نتیجه گیری: نتایج بیانگر آن است که میزان نیترات و آمونیاک در کلیه نمونه ها، کمتر از مقادیر توصیه ای سازمان بهداشت جهانی می باشد. جهت جلوگیری از افزایش غلظت آمونیاک و نیترات در منابع آب های زیرزمینی، آموزش مداوم به کشاورزان در زمینه استفاده صحیح ازکودهای شیمیایی و نیز ساخت و بهره برداری از سیستم های جمع آوری فاضلاب شهری توصیه می گردد.