مقاله پهنه بندی خطر زمین لغزش در مراتع شبه آلپی با روش های تحلیل سلسله مراتبی و شاخص لغزش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ماسوله) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۹۹ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: پهنه بندی خطر زمین لغزش در مراتع شبه آلپی با روش های تحلیل سلسله مراتبی و شاخص لغزش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ماسوله)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوسیستم شبه آلپی
مقاله زمین لغزش
مقاله شاخص لغزش
مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
مقاله ماسوله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوری محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: زارع محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فخرقاضی مونا
جناب آقای / سرکار خانم: سالاریان تینا
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری زاده دیانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکوسیستم های شبه آلپی تحت تاثیر عوامل زیستی و محیطی از شکنندگی بالایی برخوردارند. زمین لغزش ها، یکی از تبعات منفی در این اکوسیستم هاست. از مناطق مستعد در بروز این عامل طبیعی، حوزه آبخیز ماسوله در شمال کشور می باشد. به منظور پهنه بندی خطر زمین-لغزش از روش شاخص لغزش و تحلیل سلسله مراتبی بر اساس ۱۴ عامل موثر که شامل: زمین شناسی، شیب، جهت شیب، ارتفاع، فاصله از گسل، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه، فاصله از اطراقگاههای دام، شاخص قدرت رودخانه، شاخص ترکیب توپوگرافی، وضعیت مرتع، بافت خاک، بارندگی و کاربری اراضی استفاده شد. همچنین به منظور ارزیابی مدل از روش جمع کیفی استفاده گردید. نتایج مدل ها نشان داد دو عامل زمین شناسی و وضعیت مرتع نقش مهمی در ایجاد خطر زمین لغزش منطقه داشته است. بطوریکه سازند حساس شمشک بخاطر ریزدانه بودن از دسته عوامل فیزیکی و نیز عامل چرای بیش از حد، خارج از فصل، زودتر از موعد، خروج دیرهنگام دام و نیز دام مازاد از عوامل زنده مستقیم تاثیرگذار بر وضعیت پوشش گیاهی، نقش توامان ایجاد خطر زمین لغزش را داشته اند. یافته ها همچنین نشان می دهند وضعیت های بحرانی مرتع و نیز مراتع حریم اطراقگاهها بیشترین میزان زمین لغزش را دارا بودند. نتایج حاصل از ارزیابی ها نشان داد مدل شاخص لغزش با مقدار جمع کیفی ۰٫۷۴۴ کارایی بهتری نسبت به مدل تحلیل سلسله مراتبی با مقدار ۰٫۴۸۹ داشته است. مدیران و حافظان این منطقه می توانند با کنترل چرای دام و استفاده از ابزارهای مکانیکی در مناطق لغزشی در جلوگیری و کنترل زمین لغزش ها مبادرت ورزند.