مقاله پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در آبخیز شمال تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در آبخیز شمال تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل سلسله مراتبی
مقاله پهنه بندی زمین لغزش
مقاله سامانه اطلاعات جغرافیایی
مقاله شاخص زمین لغزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وفاخواه مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: دولتخانی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهمترین و پرخسارت ترین حرکات توده ای زمین لغزش می باشد. روند وقوع زمین لغزش ها بسیار پیچیده بوده و عوامل مختلفی در رخداد آنها نقش دارند، از اینرو پیش بینی وقوع زمین لغزش ها نیز دشوار است. با شناسایی مناطق حساس به زمین لغزش و رتبه بندی کردن آنها می توان تا حدودی از خطر ناشی از بروز زمین لغزش جلوگیری نمود. شناسایی عوامل موثر بر زمین لغزش و پهنه بندی خطر آن٬ جهت مشخص نمودن مناطق مستعد و پرخطر ابزار اساسی بررسی و کمک به برنامه ریزان جهت برنامه ریزی و اقدامات مورد نیاز است. در راستای این هدف جهت پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز شمال تهران از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. بدین منظور با در نظر گرفتن نه عامل شیب، جهت، ارتفاع، فاصله از گسل، سنگ شناسی، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، بارندگی، کاربری اراضی نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه تهیه گردید و مشخص شد عامل سنگ شناسی دارای بیشترین ضریب وزنی به میزان ۰٫۳۶۶ می باشد و پس از آن عامل فاصله از جاده و شیب و فاصله از آبراهه با ضرایب وزنی ۰٫۱۶۷، ۰٫۱۵۴ و ۰٫۱۱۲ بیشترین وزن را دارند.