مقاله پهنه بندی اقلیم کشاورزی ذرت دانه ای در استان لرستان با استفاده از تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) از صفحه ۱۹۵ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: پهنه بندی اقلیم کشاورزی ذرت دانه ای در استان لرستان با استفاده از تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان لرستان
مقاله ذرت دانه ای
مقاله اقلیم
مقاله روش منطق فازی
مقاله مدل AHP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صیدی شاهیوندی مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: خالدی شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: شکیبا علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرباقری بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بین عوامل مختلف تاثیرگذار در تولید محصولات کشاورزی، شرایط جوی و اقلیمی از مهمترین متغیرهای محیط طبیعی است. در این مطالعه به پهنه بندی اراضی مستعد کشت ذرت دانه ای در سطح استان لرستان پرداخته شده تا بهترین مکان ها برای کشت مشخص گردد. در این بررسی، عناصر اقلیمی دما، بارش، درجه روز از ۷ ایستگاه سینوپتیک در سطح منطقه و پارامترهای محیطی ارتفاع، شیب، جهت شیب، فاصله از شبکه هیدروگرافی و خاک به عنوان فاکتورهای موثر در پهنه بندی، مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا داده های اقلیمی استخراج و اطلاعات مورد نظر بدست آمد، سپس نقشه های مربوط به این پارامترها با استفاده از توابع عضویت فازی و معیارهایی که برای کاشت ذرت دانه ای در نظر گرفته شده، استاندارد شد و به هر کدام بر اساس روشAHP وزن خاصی داده شده است. سپس همه نقشه ها با یکدیگر تلفیق و نقشه پهنه بندی اراضی مستعد کشت ذرت دانه ای در استان لرستان به دست آمد. بدین ترتیب در نقشه نهایی بدست آمده، ۲۹۹۵۲۱ هکتار از اراضی استان برای کشت بسیار مناسب، ۸۰۹۹۵۶ هکتار مناسب، ۱۰۴۰۹۴۴ دارای قابلیت متوسط، ۵۲۹۵۳۵ هکتار نامناسب و ۹۵۹۳۰ هکتار نیز برای کشت ذرت دانه ای بسیار نامناسب هستند. نتایج نشان می دهد که نقش هر یک از عناصر اقلیمی و زمینی، در مناطق مختلف استان متفاوت است و از طریق تلفیق لایه های موثر در فرایند کشت در محیط GIS، امکان شناخت مناطق مستعد جهت کشت این گیاه زراعی وجود دارد.