مقاله پهنه بندی آگروکلیماتیک آفتابگردان در شمال دریاچه ارومیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جغرافیا و برنامه ریزی از صفحه ۴۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: پهنه بندی آگروکلیماتیک آفتابگردان در شمال دریاچه ارومیه
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندی
مقاله آگروکلیماتیک
مقاله آفتابگردان
مقاله شمال دریاچه ارومیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی میرکامل
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده کامران خلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور مطالعه و شناخت قابلیت های طبیعی استان آذربایجان غربی برای کشت آفتابگردان به عمل آمد. برای انجام آن از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شد. داده های عناصر اقلیمی از قبیل حداقل دمای طول دوره رشد (می تا سپتامبر)، بارندگی طول دوره رشد، رطوبت نسبی طول دوره رشد آفتابگردان، ۹ ایستگاه موجود در منطقه بین سال های (۱۳۸۷ – ۱۳۷۳) به مدت ۱۵ سال تهیه گردید و همچنین شیب، خاک و ارتفاع از جمله داده هایی بودند که برای تعیین و شناسایی منطقه مساعد کشت آفتابگردان در محدوده مورد مطالعه از آن ها استفاده شد. با بهره گیری از نیاز رویشی (شرایط اقلیمی مطلوب) گیاه زراعی مورد مطالعه، لایه اطلاعاتی تولید و هر سری از داده ها ارزش گذاری و طبقه بندی شدند. به منظور بررسی نقش تاثیرگذاری هر یک از عناصر اقلیمی و عوامل فیزیکی زمین در پهنه بندی آگروکلیماتیک کاشت آفتابگردان، داده های مربوط به مقادیر دما، بارش و رطوبت نسبی با هم ترکیب شدند و سپس با تلفیق تمام داده های عناصر اقلیمی و عوامل فیزیکی زمین به صورت یکجا، نقشه نهایی که قابلیت اراضی را برای کاشت گیاه زراعی آفتابگردان را نشان می دهد تهیه شد. نهایتا این که در هر دو مدل AHP و همپوشانی وزن دار بیشترین مساحت به منطقه ۲، یعنی منطقه مناسب برای کاشت آفتابگردان که قسمت های شمال شرق و شرق محدوده مورد مطالعه (شهرستان های خوی، قره ضیاالدین، پلدشت و شوط) را شامل می شود اختصاص یافته است و مناطق بسیار مناسب برای کشت در هر دو مدل، شهرستان های قره ضیاالدین و پلدشت تشخیص داده شده اند.