سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلی ایزدی کیان – دکتری تکتونیک، استادیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در غرب شهر همدان و شمال غرب کوهستان الوند قرار دارد. حداقل سه مرحله دگرشکلی توسط چین ها و برگوارگی های هر نسل در این منطقه تشخیص داده شده است که با توجه به طرح تداخلی چین ها در این منطقه چین خوردگی در هر سه مرحله هم محور بوده است. در شمال غرب کوهستان الوند و در سه بخش ازجمله منطقه حسین آباد , نور آباد و پسیجان شواهد پهنه برشی مشاهده شده است. شواهد صحرایی و آزمایشگاهی نشان می دهد پهنه برشی در حسین آباد و نورآباد حرکت برشی نرمال با مولفه امتدادی دارد و در منطقه پسیجان حرکت برشی معکوس دارد. با بررسی های بیشتر مشخص گردید که پهنه برشی در این سه منطقهدر واقع بخش هایی از یک پهنه برشی بزرگ هستند که در مرحله سوم دگرشکلی دچار چین خوردگی شده اند و لذا در بخش های مختلف حرکت برشی مختلفی را نشان می دهند. با توجه به نوع چین خوردگی این پهنه برشیزمان تشکیل آن قبل از دگرشکلی سوم و احتمالا همزمان با دگرشکلی دوم در منطقه همدان می باشد.