سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا روح الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه بیرجند
علی شهیدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
بهروز اعتباری – کارشناس ارشد شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

چکیده:

افزایش بی رویه جمعیت در سالهای اخیر افزایش نیازهای آبی محدودیت منابع آبهای سطح و بهره برداری بیش از اندازه از سفره های اب زیرزمینی باعث به بار آمدن خسارات جبران ناپذیری به منابع طبیعی کشور در سالهای گذشته شده است یکی از این خسارات کاهش کیفیت منابع اب های زیرزمینی دشت ها می باشددراین پژوهش با درنظر گرفتن پارامترهای کیفی اندازه گیری شده در محدوده دشت درمیان اسدیه و پهنه بندی آن با استفاده از روش وزن دهی عکس فاصله IDW تغییرات EC در طول سالهای ۸۵ تا ۸۹ و مقادیر tDS,PH در سال ۸۹ اندازه گیری و بررسی شده است سپس به مقایسه مقادیر پهنه بندی شده با استاندارد پرداخته شده و مناطق حساس معین گردیدند. نتایج نشان میدهد که مقادیر eC بطور کلی روندی افزایشی را در سالهای مورد مطالعه داشته است که میزان آن تقریبا در تمامی نقاط برای شرب مطلوب نبوده ولی برای کشاورزی بجز محدوده هایی در شرق و شمال دشت در بقیه مناطق قابل استفاده می باشد.