سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نرگس رجب زاده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مش
سیدحسین ثنایی نژاد – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده کشاورزی،

چکیده:

کاشت گیاهان منطبق با اقلیم هر منطقه روشی است که موجبات استفاده حداکثری از شرایط موجود را فراهم میکند.پنبه یکی از گیاهان رایج در خراسان رضوی است که هم از نظر سطح زیر کشت و هم از نظر کیفیت قابل توجه است. از اینرو مناطق مساعد کشت پنبه در استان فقط با توجه به شرایط دمایی پهنهبندی شد. در این مسیر هرکدام از پارامترهای دمایی به عنوان تابعی از طول، عرض جغرافیایی و ارتفاع محل معرفی شد. سپس با توجه به معادلات حاصل کل استان برای هر پارامتر اقلیمی با استفاده از GIS پهنهبندی شد و برای هر کدام از آنها نقاط مساعد و نامساعد استان مشخص شد. سپس نقشههایی که با استفاده از حدود تعریف شده فائو تهیه شده بودند ترکیب شدند که نشان دهنده پهنهبندی کلی استان بر اساس این پارامترها بود. مشخص شد که ارتفاعات بیشتر از ۲۰۰۰ متر در همه موارد و ارتفاعات بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر در برخی پارامترها برای پنبه ایجاد محدودیت کردهاند.