سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پرویز رضایی – استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
محمد تیرانداز – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

چکیده:

مطالعه و شناسایی محدودیت ها جاذبه ها و پتانسیل های نهفته در ویژگیهای اقلیمی و جغرافیایی در فصولمختلف سال به منظور ملحوظ داشتن آنها در برنامه ریزی های گردشگری به خصوص گردشگری طبیعی از اهمیت بالایی برخورداراست محدوده مورد بررسی دراین تحقیق حوضه پل رود در شرق استان گیلان است داده های مورد استفاده دراین تحقیق دو عناصر دما و رطوبت است که از ۱۰ ایستگاه هواشناسی و کلیماتولوژی مستقر در سطح منطقه در یک دوره آماری ۱۰ ساله ۱۳۸۸-۱۳۷۹ بدست آمده است برای بررسی شرایط بیوکلیمای انسانی از روش دمای موثر استفاده شده است و برای پهنه بندی شرایط زیست اقلیمی از تکنیک درونیابی کریگینگ در محیط نرم افزار GIS کمک گرفته شده است.