سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیورتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا حبیبی – شرکت به ‌پرداز جهان – مهندس نرم‌افزار

چکیده:

در حال دنیای امروز با توجه به امکان انجام اکثر عملیات از راه دور و از طریق شبکه‌های جهانی و محلی، همچنین عدم لزوم تمرکز همه داده‌ها در یک محل و نیاز به دستیابی به برخی از اطلاعات راه دور بود و در عین حال حفظ امنیت اطلاعات در زمان ارسال و دریافت، مسئله بسیار مهم نگهداری اطلاعات از دسترسی های غیر مجاز می‌باشد پنهان نگاری اطلاعات Steganography روشی است که می‌توان اطلاعات مورد نظر را در قالب یک عامل پوشاننده و با بیشترین میزان دقت به امنیت، بین نقاط موردنظر جابجا نمود ، به گونه‌ای که حتی اگر در طی مسیر، اطلاعات از طریق افراد غیرمجاز مورد دسترسی قرار گرفت امکان دستیابی به داده‌های پنهان شده وجود نداشته باشند . در این رابطه تصویر به عنوان یک عامل پوشاندن به خود بود و کاربرد در نظر گرفته می‌شود که می‌توان اطلاعات و پیغام‌های مورد نظر را تحت قالب یک تصویر ارسال نمود به‌گونه‌ای که کمترین میزان آسیب و و دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشد و هر چه تصویر انتخاب‌ شده دارای تراکم رنگی تصویر بیشتر باشد امکان دسترسی های غیر مجاز به اطلاعات کمتر می‌باشد .