سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راضیه کشاورزیان – دانشگاه آزاد اسلامی هریس
علی آقاگل زاده – دانشگاه تبریزدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
میرهادی سیدعربی –
میرجواد موسوی نیا –

چکیده:

انتقال تصاویر کد شده بلوکی برروی کانالهای نویزی منجر به از دست رفتن بلوکها می شود دراین مقاله با استفاده از نهان نگاری شکننده روش جدیدی برای بازیابی بلوکهای از دست رفته درناحیه مورد علاقه ROI و ناحیه پس زمینه ROB تصاویر ارایه می شود ROI شامل اطلاعات مورد علاقه و مهمترین قسمت تصاویر است هنگامی که خطاها دراین ناحیه از تصاویر رخ میدهد پنهان سازی کامل خطا و بازسازی داده های اصلی انتظار می رود دراین روش ابتدا درسمت فرستنده به منظور تولید یک نسخه وضوح پایین از هر بلوک ROB ROI تبدیل ویولت گسسته DWT برروی هربلوک اعمال می شود سپس ضرایب تقریب هربلوک به عنوان نسخه وضوع پایین آن بلوک انتخاب شده و دردورترین بلوک تصویر درحوزه مکان جاسازی می شوند با توجه به اینکه واترمارکها درحوزه مکان جاسازی می شوند درصورت حذف یک بلوک واترمارک شکسته شده فورا اشکار می شود این الگوریتم بهدلیل جاسازی منحصربفرد برای اندازه های بزرگ ROI نیز نتایج پنهان سازی خطای خوبی ارایه میدهد درحالیکه الگوریتم های دیگر از چنین قابلیتی برخوردار نیستند.