سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رشید گل افشانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان، گروه ادب

چکیده:

یکی از کتب مشهور اخلاقی قرن پنجم، قابوس نامه ی امیر عنصرالمعالی است. این اثر به لحاظ تعلیم و تربیت و مبانی اخلاقی حائز اهمیت بوده که نویسنده سعی کرده رسوم مختلفی را در قالب اندرز بیان دارد. در قابوس نامه پندهای ارزشمندی در مبانی و آداب و رسوم مختلفی توصیه شده که در حقیقت درس زندگی و درست زیستن را به ما می آموزد. نویسنده در این کتاب، فضایلی چون آزادگی، خردورزی، علم آموزی، توبه، صبر، قناعت، احترام به پدر و مادر، اعتدال، امانت داری، نیکی به دیگران و بایست های مختلف اخلاقی دیگری را بر می شمرد و همگان را به خوبی ها امر می کند واز رذایل نهی می نماید. قابوس نامه آینه ی تمام نمای آداب اخلاقی و تربیتی می باشد که فرهنگ ایران را به تصویر می کشد و به انسان ها می آموزد که چگونه رفتار کنند و چگونه بیندیشند و سخن بگویند. عنصرالمعالی که در حقیقت خود معلم اخلاق می باشد، با صفات عالی اخلاقی، رهنمودهای زندگی فردی و اجتماعی خود را با پند و اندرزف تعلیم می دهد که ثمره ی تعالیم او پندنامه ی ارزشمندی به نام قابوس نامه برای نسل های بعدی به یادگار مانده است.