سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بخشعلی معصومی – استادیار، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
سمیه جاهد شبستری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
سولماز سرمست – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

چکیده:

پلیمرهای بوتبل متا کریلات و اتیل آکریلات با انتهای عامل دار (هالوژن دار) با استفاده از تکنیک پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم (ATRP) در حضور سیستم کاتالیزوری کلرید مس (I)2 و ˈ۲ پیریدین و آغاز گرهای بنزیل کلرید و متیل ۲- برمو پروپیونات سنتز شدند. واکنشهای پلیمریزاسیون تماما بدون حضور حلال و در توده منومز و با دو روش متفاوت : ۱) تحت گاز آرگون، ۲) با استفاده از آمپول پلیمریزاسیون و چرخه انجماد – پمپ – ذوب [FPT] ، در دمای ۹۰ درجه سانتی گراد، در زمانهای متفاوت انجام گرفتند. ساختار پلیمرهای بدست آمده از طریق طیف سنجی FT-IR و HNMR مورد تایید قرار گرفت. جرم مولکولی پلیمرهای حاصله با استفاده از روش کروماتوگرافی تراواش ژلی (GPC) و گرانروی سنجی اندازه گیری شد.